ພິທີເຊັນສັນຍາດັດແກ້ ແລະ ເພີ່ມເຕີມ ວ່າດ້ວຍການສຳປະທານໂຄງການພັດທະນາ ສູນການຄ້າທັນສະໄໝໜອງຈັນ ວັນທີ 06 ມີນາ 2014

ພິທີເຊັນສັນຍາດັດແກ້ ແລະ ເພີ່ມເຕີມ

ວ່າດ້ວຍການສຳປະທານໂຄງການ ພັດທະນາ ສູນການຄ້າທັນສະໄໝ ໜອງຈັນ

ຢູູ່ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລະຫວ່າງ

ສຳນັກງານ ຫ້ອງການບໍລິຫານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບໍລິສັດ ກຣິ້ດຕະພົງ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ທີ່ ສຳນັກງານ ຫ້ອງການບໍລິຫານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ວັນທີ 06 ມີນາ 2014.

 

New Picture (1) IMG_7105 IMG_7108