ພິທີວາງສິລາລຶກ ໂຄງການກໍ່ສ້າງບ້ານອາເຊັມວິນລາ 18 ສິງຫາ 2012