ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ຈີນ 31 ມັງກອນ 2014