ງານພົບປະແລກປ່ຽນການລົງທຶນຮ່ວມກັບບັນດາຍີ່ຫໍ້ດັ່ງລະດັບແນວໜ້າ ຂອງວຽງຈັນເຊັນເຕີ ວັນທີ 28 ກຸມພາ 2014